System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   135 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Funkcije i značenja intonacionih kontura u engleskom i crnogorskom jeziku Vukasojević, Sandra Filozofski fakultet 2015
Metadiskursna analiza iskazivanja učtivosti u engleskom i crnogorskom jeziku Mrdak Mićović, Milena, 1977- (aut. code: 00664 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2014
Sintaksičko-stilske osobenosti romana Mihaila Lalića Jovović, Nataša Filozofski fakultet 2015
Jezik i stil u narodnim epskim deseteračkim pjesmama Burić, Milena Filozofski fakultet 2016
Analiza uticaja tipa presjeka na povećanje otpornosti na požar spregnutih linijskih konstrukcija Milanović, Milivoje Građevinski fakultet 2016
Globalizacija i identitet - izgradnja malih država sa posebnim osvrtom na slučaj Crne Gore Čagorović, Nebojša Fakultet političkih nauka 2016
Relacije i uticaj bazično-motoričkog potencijala na situaciono- motoričke sposobnosti odbojkašica Bojanić, Danilo Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2016
Policijski diskurs iz ugla forenzičke lingvistike Ćetković, Sanja, 1973- (aut, code: 00662 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2014
Funkcionalne strukture i njihovi lingvistički eksponenti u diskursu univerzitetskih predavanja Živković, Branka Filozofski fakultet 2015
Seizmička analiza visokih armiranobetonskih zgrada Pejović, Jelena Građevinski fakultet 2016
Kvantifikacija faktora zahtijevane dužine preticajne preglednosti prema očekivanoj brzini u slobodnom toku dvotračnih puteva u konturnim uslovima Crne Gore Ivanović, Biljana, 1968- (aut, code: 00460 - E-CRIS.CG) Građevinski fakultet 2016
Menadžment u digitalnom okruženju Kovačević, Dijana Ekonomski fakultet 2010
Analiza finansijskih vremenskih serija Drakić, Maja Ekonomski fakultet 2006
Finansiranje lokalne uprave u Crnoj Gori Blečić, Miro Ekonomski fakultet 1999
Ekonometrijsko modeliranje rizika na osnovu teorije ekstremnih vrijednosti uz višedimenzionalno uopštenje: primjena na Crnu Goru" Cerović, Julija, 1982- (aut, code: 00293 - E-CRIS.CG) Ekonomski fakultet 2014
Predviđanje biheviorističkih namjera turista modeliranjem strukturnih odnosa na nivou destinacije Bigović, Miloš Ekonomski fakultet 2014
Semantičke i morfosintaksičke karakteristike francuskih idiomatskih izraza – djelovi glave i tijela Špadijer, Sonja, 1965- (aut, code: 01408 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2014
Državni intervencionizam i anticiklična ekonomska politika u periodu krize Đurašković, Jovan, 1984- (aut, code: 00975 - E-CRIS.CG) Ekonomski fakultet 2014
Ekonometrijski modeli za prognozu makroekonomskih indikatora na primjeru Crne Gore Lipovina-Božović, Milena Ekonomski fakultet 2014
Marketing aspekt razvoja ruralnog turizma na primjeru Crne Gore Moric, Ilija, 1983- (aut, code: 01417 - E-CRIS.CG) Ekonomski fakultet 2015
Organizaciona kultura u funkciji unapređenja internog okruženja preduzeća Nikčević, Gordana Ekonomski fakultet 2014
Uporedna analiza primjera približne sinonimije u engleskom i crnogorskom jeziku Čarapić, Dragana, 1975- (aut, code: 00711 - ECRIS.CG) Filozofski fakultet 2014
Predlog tehnika za poboljšanje performansi relejnih mobilnih komunikacionih sistema Delibašić, Maja, 1979- (aut, code: 00758 - ECRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2016
Teorijska i eksperimentalna istraživanja problema stabilnosti lokalno opterećenih tankozidnih I-nosača Rogač, Milivoje, 1982- (aut, code: 01046 - E-CRIS.CG) Građevinski fakultet 2015
Predlog novog adaptivnog algoritma za poboljšanje performansi ANC sistema Zečević, Žarko, 1989- (aut, code: 01304 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2015