System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   240 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj karakteristika visokonaponskih prekidača sa gasom SF6 na proces isključenja iz mreže generatora velike snage Alidemaj, Avni, 1967- Elektrotehnički fakultet 2021
Analiza, implementacija i primjena gradijentnih algoritama za rekonstrukciju kompresivno odabranih signala Vujović, Stefan, 1990- (aut. code: 01434 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2021
Specifičnosti morfoloških karakteristika i funkcionalnih sposobnosti pripadnika Vojske Crne Gore u odnosu na starosnu dob, vid vojske i vojnu specijalnost Banjević, Boris Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2021
Maintaining price stability in Montenegro through governance of external and internal factors of inflation Bojaj, Martin M. Ekonomski fakultet 2021
Efekti specijalizovanog aerobik programa na pozitivan varijabilitet morfoloških, motoričkih, kardio i biohemijskih parametara Beqa-Ahmeti, Gentiana, 1982- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2021
Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize-novih zemalja članica EU i Zapadnog Balkana Rajković, Miloš, 1974- Ekonomski fakultet 2020
Istraživanje naponsko deformacionih parametara u procesima zapreminskog deformisanja Janjić, Mileta, 1967- (aut. code: 00246 - E-CRIS.CG) Mašinski fakultet 2010
Analiza nestacionarnih signala: doprinos kompresivnog odabiranja u smanjenju interferencija u disperzivnim kanalima Stanković, Isidora, 1993- Elektrotehnički fakultet 2020
Koncepcija satisfakcije potrosaca u hotelskoj industriji Crne Gore Blagojević, Olivera, 1975- Fakultet za turizam i hotelijerstvo 2019
Poetika postmodernizma u antiutopijskoj trilogiji Borislava Pekića (Besnilo, Atlantida, 1999) Sekulović, Maja Filozofski fakultet 2020
Uticaj protetske rehabilitacije bezubih pacijenata na blagi i umjereni oblik slip apneje Milošević, Biljana, 1960- Medicinski fakultet 2020
Prognozni model za procjenu troškova izgradnje integralnih drumskih mostova Beljkaš, Željka Građevinski fakultet 2020
Ponašanje AB konstrukcija ojačanih kompozitnim materijalima pod dugotrajnim opterećenjem Kopitović Vuković, Nataša, 1975- (aut. code: 00474 - E-CRIS.CG) Građevinski fakultet 2020
Doprinosi razvoju savremenih identifikacionih sistema Lekić, Neđeljko, 1968- (aut. code: 00430 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2006
Optimizacija estimacije stanja EES-a primjenom genetskih algoritama u uslovima promjenljive topologije mreža Miljanić, Zoran, 1980- (aut. code: 01088 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2012
Menadžment znanja i organizacioni dizajn kao faktori kvaliteta usluga zdravstvenih organizacija Radević, Ivan Ekonomski fakultet 2020
Organizacija marketinga u savremenim kompanijama - analiza primjene u Crnoj Gori Đurišić, Vladimir, 1988- Ekonomski fakultet 2020
Model unapredjenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine primjenom multisoftvera Jovanović, Jelena, 1974- (aut. code: 00353 - E-CRIS.CG) Mašinski fakultet 2009
Vaspitni uticaji na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti Jelić, Milica Filozofski fakultet 2019
Javni dug i makroekonomske performanse u zemljama Zapadnog Balkana Radonjić, Milena, 1987- Ekonomski fakultet 2020
Sinergijski efekat ekološki prihvatljivih inhibitora na koroziju metalnih materijala u hloridnom medijumu Božović, Stojan Metalurško-tehnološki fakultet 2019
Tjelesna visina adolescenta u Crnoj Gori i njen odnos sa drugim longitudinalnim mjerama kao potencijalnim prediktorima Vukotić, Marina Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2020
Uloga vojske u arapskim režimima i tranzicijama. studija slučajeva: Tunis, Egipat, Bahrein, Sirija, Libija i Jemen Blagojević, Jelisaveta Fakultet političkih nauka 2018
Tehnike side-channel napada na hardver pametne kartice i hardverske mjere zaštite Đukanović, Milena Elektrotehnički fakultet 2012
Morfološka, ekološka i genetička diferencijacija vrsta roda Rutilus Rafinesque, 1820 (Teleostei, Cyprinidae) iz Skadarskog jezera Milošević, Dragana, 1972- (aut. code: 00187 - E-CRIS.CG) Prirodno-matematički fakultet 2012