System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   307 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Metodologija smanjenja uticaja katalitičkih ostataka na trajnost prstenova sporohodnih brodskih motora Vukičević, Miroslav Fakultet za pomorstvo 2022
Analiza isplativosti i model primjene Jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u malim obalnim zemljama Kapidani, Nexhat Fakultet za pomorstvo 2022
Informaciona tehnoiogija u funkciji efikasnog upravljanja brodarskom organizacijom Klenak, Sonja, 1966- (aut. code: 01140 - E-CRIS.CG) Fakultet za pomorstvo 2000
Marksov politički projekat novog društva Sekulović, Goran, 1958- Pravni fakultet 2006
Recepcija stvaralaštva Leonida Leonova na području srpskohrvatskog jezika Koprivica, Dragan, 1953- Filozofski fakultet 1992
Hidrološka analiza kretanja kraških voda na primjeru sliva Rijeke Crnojevića Živaljević, Ratomir, 1942 (aut. code: 00063 - E-CRIS.CG) Građevinski fakultet 1992
Uticaj nikla, molibdena i bakra na svojstva austemperovanih nodularnih livova Bošnjak, Branka, 1970- Metalurško-tehnološki fakultet 2000
Odgovornost subjekata u radnom odnosu u SRJ Mihailović, Branko, 1954- (aut. code: 00768 - E-CRIS.CG) Pravni fakultet 2000
Farmakognozijska ispitivanja herbe izopa, Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae) iz Crne Gore i Srbije Mićović, Tijana, 1990- Medicinski fakultet 2022
Analiza i dizajn antena zasnovanih na fraktalnoj geometriji Lazović, Luka, 1987- (aut. code: 01439 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2022
Usvajanje plivačkog znanja u zavisnosti od morfološkog, motoričkog i kognitivnog statusa djece predškolskog uzrasta Gllareva, Ilir, 1970- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2022
Imunohistohemijsko određivanje ekspresije inflamatornih i proliferativnih markera u lezijama grlića materice Raonić, Janja, 1987- Medicinski fakultet 2022
Patrijarhalna uvjerenja i medijsko portretisanje rodnih odnosa na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori Davidović, Jovana, 1993- Fakultet političkih nauka 2022
Energetski resursi kao izvori sukoba: analiza i poređenje uticaja faktora političkog nasljeđa u tenzičnim regionima bivšeg SSSR-a, Bliskog istoka i Južne Amerike Stanković, Teodora, 1996- Fakultet političkih nauka 2022
Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi Jovanović, Aleksandra V. Pravni fakultet 2021
Filozofija Danka Grlića Kavarić Mandić, Slađana, 1991- Filozofski fakultet 2022
Politički uslovi integracije Zapadnog Balkana u EU - poseban osvrt na Crnu Goru - Koprivica, Nenad, 1978- Fakultet političkih nauka 2022
Mjerenje N-džetnost varijabli u događajima sa produkcijom Z bozona u CMS detektoru i perfromanse njegovog elektromagnetnog kalorimetra Mijušković, Jelena Prirodno-matematički fakultet 2022
Karakterizacija crnogorskih autohtonih populacija tetraploidne pšenice (Triticum durum Desf. i Triticum turgidum L.) molekularnim i morfološkim markerima Velimirović, Ana, 1982- Biotehnički fakultet 2022
Nevažnost berzanskih ugovora o kupoprodaji hartija od vrijednosti Kovačević, Aleksandar, 1961- Pravni fakultet 2002
Istraživanje zaostalih napona u postupcima završne prerade i značaj modela njihove distribucije za izbor osobina metalnih materijala Jelić, Miloš, 1956- Metalurško-tehnološki fakultet 1998
Vanugovorna odgovornost pomorskog brodara Radulović, Marija, 1949- Pravni fakultet 1992
Topološke karakteristike popločavanja generalisanim poliominima Liđan, Edin, 1986- Prirodno-matematički fakultet 2022
Ostvarivanje globalnih ciljeva održivog razvoja kroz pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji Muhadinović, Milica, 1990- Ekonomski fakultet 2021
Prilog identifikaciji obradivosti čelika plastičnom deformacijom sa izborom optimalne metode za ispitivanje njihovih plastičnih svojstava Kovačević, Radovan, 1947- Mašinski fakultet 1978